KHUYẾN MÃI DU LỊCH COMBO SAPA 2020

(Bao gồm vé xe HN – Sapa khứ hồi & Phòng khách sạn tại Sapa)

COMBO DU LỊCH SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM (Khách sạn 2 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 1 đêm khách sạn Sapa
 • 1 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Tubotel

625,000 VND

925,000 VND

725,000 VND

OPT2

Khách sạn Capsule

630,000 VND

930,00 VND

730,000 VND

OPT3

Khách sạn Roxana

700,000 VND

1,000,000 VND

800,000 VND

OPT4

Khách sạn Châu Long 1

675,000 VND

975,000 VND

775,000 VND

OPT5

Khách sạn Royal

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

COMBO DU LỊCH SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM (Khách sạn 2 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 2 đêm khách sạn Sapa
 • 2 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Tubotel

850,000 VND

1,150,000 VND

950,000 VND

OPT2

Khách sạn Capsule

860,000 VND

1,160,00 VND

960,000 VND

OPT3

Khách sạn Roxana

1,000,000 VND

1,300,000 VND

1,100,000 VND

OPT4

Khách sạn Châu Long 1

950,000 VND

1,250,000 VND

1,050,000 VND

OPT5

Khách sạn Royal

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

 

COMBO DU LỊCH SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM (Khách sạn 3 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 1 đêm khách sạn Sapa
 • 1 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Golden Plaza

700,000 VND

1,000,000 VND

800,000 VND

OPT2

Khách sạn Clover

700,000 VND

1,000,000 VND

800,000 VND

OPT3

Khách sạn Golden Town

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

OPT4

Khách sạn Panorama

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

OPT5

Khách sạn Mộc

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

OPT6

Khách sạn Elite

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

OPT7

Khách sạn Village

800,000 VND

1,100,000 VND

900,000 VND

OPT8

Khách sạn Luxury

725,000 VND

1,025,000 VND

825,000 VND

OPT9

Khách sạn Lon Don

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT10

Khách sạn Phương Nam

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT11

Khách sạn Cosiana

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT12

Khách sạn Golden Villa

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT13

Khách sạn Sapa Lodge

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT14

Khách sạn Lacasa

750,000 VND

1,050,000 VND

850,000 VND

OPT15

Khách sạn Le Bordeaux

775,000 VND

1,075,000 VND

875,000 VND

OPT16

Khách sạn Vista

775,000 VND

1,075,000 VND

875,000 VND

OPT17

Khách sạn Icon 36

775,000 VND

1,075,000 VND

875,000 VND

OPT18

Khách sạn Beautiful Boutique

800,000 VND

1,100,000 VND

900,000 VND

OPT19

Khách sạn HMong

800,000 VND

1,100,000 VND

900,000 VND

OPT20

Khách sạn Bamboo 4 sao

900,000 VND

1,200,000 VND

1,000,000 VND

OPT21

Khách sạn Nomadtrails Boutique

825,000 VND

1,125,000 VND

925,000 VND

OPT22

Khách sạn Chapa Dew

825,000 VND

1,125,000 VND

925,000 VND

OPT23

Khách sạn Praha

975,000 VND

1,275,000 VND

1,075,000 VND

OPT24

Khách sạn Sapa View

875,000 VND

1,175,000 VND

975,000 VND

OPT25

Khách sạn Sapa Green

925,000 VND

1,225,000 VND

1,025,000 VND

COMBO DU LỊCH SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM (Khách sạn 3 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 2 đêm khách sạn Sapa
 • 2 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Golden Plaza

1,000,000 VND

1,300,000 VND

1,100,000 VND

OPT2

Khách sạn Clover

1,000,000 VND

1,300,000 VND

1,100,000 VND

OPT3

Khách sạn Golden Town

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT4

Khách sạn Phương Nam

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT5

Khách sạn Panorama

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT6

Khách sạn Mộc

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT7

Khách sạn Elite

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT8

Khách sạn Village

1,200,000 VND

1,500,000 VND

1,300,000 VND

OPT9

Khách sạn Luxury

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT10

Khách sạn Lon Don

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT11

Khách sạn Cosiana

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT12

Khách sạn Golden Villa

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT13

Khách sạn Sapa Lodge

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT14

Khách sạn Lacasa

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT15

Khách sạn Le Bordeaux

1,150,000 VND

1,450,000 VND

1,250,000 VND

OPT16

Khách sạn Vista

1,150,000 VND

1,450,000 VND

1,250,000 VND

OPT17

Khách sạn Icon 36

1,150,000 VND

1,450,000 VND

1,250,000 VND

OPT18

Khách sạn HMong

1,200,000 VND

1,500,000 VND

1,300,000 VND

OPT29

Khách sạn Bamboo 4 Sao

1,400,000 VND

1,700,000 VND

1,500,000 VND

OPT20

Khách sạn Nomadtrails Boutique

1,250,000 VND

1,550,000 VND

1,350,000 VND

OPT21

Khách sạn Beautiful Boutique

1,200,000 VND

1,500,000 VND

1,300,000 VND

OPT22

Khách sạn Chapa Dew

1,250,000 VND

1,550,000 VND

1,350,000 VND

OPT23

Khách sạn Praha

1,550,000 VND

1,850,000 VND

1,650,000 VND

OPT24

Khách sạn Sapa View

1,350,000 VND

1,650,000 VND

1,450,000 VND

OPT25

Khách sạn Sapa Green

1,450,000 VND

1,750,000 VND

1,550,000 VND

 

COMBO SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM (Khách sạn 4 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 1 đêm khách sạn Sapa
 • 1 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Sapa Relax & Spa

900,000 VND

1,200,000 VND

1,000,000 VND

OPT2

Khách sạn Freesia

950,000 VND

1,250,000 VND

1,050,000 VND

OPT3

Khách sạn Charm

950,000 VND

1,250,000 VND

1,050,000 VND

OPT4

Khách sạn Highland Resort

1,025,000 VND

1,325,000 VND

1,125,000 VND

OPT5

Khách sạn Azure

1,050,000 VND

1,350,000 VND

1,150,000 VND

OPT6

Khách sạn Châu Long 2

1,100,000 VND

1,400,000 VND

1,200,000 VND

OPT7

Khách sạn Lengend & Spa

1,175,000 VND

1,475,000 VND

1,275,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing

1,250,000 VND

1,550,000 VND

1,350,000 VND

OPT9

Khách sạn Pao’s 5 Sao

1,625,000 VND

1,925,000 VND

1,725,000 VND

COMBO SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM (Khách sạn 4 sao)

 • Bao gồm vé xe khứ hồi HN – Sapa và ngủ 2 đêm khách sạn Sapa
 • 2 bữa ăn sáng tại khách sạn
 • Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 khách

KHÁCH SẠN

Xe giường nằm

Xe ngồi ngả VIP limousine 9 chỗ

Xe ngồi ngả VIP limousine 18 chỗ

OPT1

Khách sạn Sapa Relax & Spa

1,400,000 VND

1,200,000 VND

1,500,000 VND

OPT2

Khách sạn Freesia

1,500,000 VND

1,800,000 VND

1,600,000 VND

OPT3

Khách sạn Charm

1,500,000 VND

1,800,000 VND

1,600,000 VND

OPT4

Khách sạn Highland Resort

1,650,000 VND

1,950,000 VND

1,750,000 VND

OPT5

Khách sạn Azure

1,700,000 VND

2,000,000 VND

1,800,000 VND

OPT6

Khách sạn Châu Long 2

1,800,000 VND

2,100,000 VND

1,900,000 VND

OPT7

Khách sạn Lengend & Spa

1,950,000 VND

2,250,000 VND

2,050,000 VND

OPT8

Khách sạn Amazing

2,100,000 VND

2,400,000 VND

2,200,000 VND

OPT9

Khách sạn Pao’s 5 sao

2,650,000 VND

2,950,000 VND

2,750,000 VND

A. QUY ĐỊNH VỀ XE VÀ KHÁCH SẠN SAPA

1/ XE – Chất lượng cao đời mới chuyên phục vụ khách du lịch

*Đón và trả khách:

- Tại Hà Nội – Đón khách tại điểm hẹn, công viên Hòa Bình hoặc ngã 3 Thạch Lỗi – Sóc Sơn, đầu đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai. Kết thúc chuyến Sapa xe trả khách về đường Trần Nhật Duật, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tại Sapa – Đón và trả khách tại trung tâm thị trấn Sapa hoặc tại văn phòng bus trên Sapa.

*Giờ xe khởi hành đi Sapa và về lại Hà Nội

- Xe giường nằm khởi hành từ Hà Nội chuyến 7h00, 13h30, 22h00 và về từ Sapa chuyến 07h30, 13h30, 16h00, 22h00 Khách hàng có mặt tại điểm đón hoặc VP bus trước 30 phút

- Xe ngồi ngả VIP limosin 9 chỗ khởi hành từ Hà Nội chuyến 07h00 và về từ Sapa chuyến 14h30 Khách hàng có mặt tại điểm đón hoặc VP bus trước 30 phút

- Xe ngồi ngả VIP limosin FUSO 18 chỗ khởi hành từ Hà Nội chuyến 7h00 và về từ Sapa chuyến 14h30 Khách hàng có mặt tại điểm đón hoặc VP bus trước 30 phút

*Chi phí trẻ em:

- Dưới 5 tuổi miễn phí vé nằm và ngồi chung cùng bố mẹ. 2 người lớn chỉ kèm 1 trẻ em, nếu 2 trẻ em dưới 5 tuổi sẽ tính 1 vé như người lớn

- Từ 5 tuổi trẻ lên phải mua vé như người lớn.

2/ KHÁCH SẠN

*Giờ nhận phòng và trả phòng:

- Tùy vào quy định mỗi khách sạn nhưng phổ biến nhận phòng sau 14h00 và trả phòng trước 12h00.

*Chi phí phòng khách sạn cho trẻ em:

- Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ miễn phí, ngủ chung với bố mẹ, ăn sáng bố mẹ tự chuẩn bị cho bé.

- Trẻ em từ 5 tuổi đến 8 tuổi miễn phí sẽ ngủ chung cùng bố mẹ - không có giường phụ nhưng phải trả thêm chi phí ăn sáng tại khách sạn cho bé

- Từ 9 tuổi trở lên sẽ tính chi phí như người lớn – Có giường phụ cho trẻ

* Giải quyết yêu cầu nhận phòng sớm và trả phòng muộn

- Nếu khách hàng có nhu cầu nhận phòng sớm và trả phòng muộn vui lòng liên hệ trực tiếp với lễ tân khách sạn và thanh toán cho khách sạn

3/ PHỤ THU LỄ TẾT:

- Dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Quốc Khánh, 30-4, 1-5, giỗ tổ Hùng Vương khách hàng liên hệ để biết thêm chi tiết về giá.

4/ HÓA ĐƠN ĐỎ:

- Khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn đỏ cho công ty vui lòng +10% tổng số tiền.

 

B. THÔNG TIN VỀ VỀ ĐẶT DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

1/ KIỂM TRA VÀ ĐẶT DỊCH VỤ

- Kiểm tra dịch vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0914425788 Zalo / 02439998087

- Đặt dịch vụ: Khách hàng cung cấp tên, số điện thoại, số lượng người lớn và trẻ em – tuổi trẻ em, gói combo và giá của combo, ngày giờ khởi hành và ngày về, các yêu cầu đặc biệt khác.

- Sau khi có thông tin chúng tôi sẽ làm phiếu xác nhận gửi qua email lại cho khách hàng

2/ THANH TOÁN

- Khách hàng thanh toán 50 – 100% tùy số lượng đăng ký dịch vụ. Số tiền còn lại thanh toán cho hãng xe vào ngày khởi hành.

- Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tại VP Hà Nội: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Du Lịch Vietvcare. Địa chỉ: Ngõ 38A - Số nhà 12, phố Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội ( Ngã Tư phố Trần Phú và Điện Biên Phủ)

- Khách hàng có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch Hà Nội. STK 0011004015237 ChủTK: Ngô Quang Lương – Giám đốc công ty với nội dung “Combo Sapa _ Tên của người đặt”

 

C. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÃN HỦY DỊCH VỤ

- Khách hàng hủy dịch vụ trước 15 ngày sẽ được hoàn lại số tiền

- Khách hàng hủy dịch vụ từ 10 ngày đến 15 ngày sẽ chịu phí hủy 15% tổng số tiền

- Khách hàng hủy dịch vụ từ 6 – 9 ngày sẽ chịu phí hủy 30% tổng số tiền

- Khách hàng hủy dịch vụ từ 3 – 5 ngày sẽ chịu phí hủy 50% tổng số tiền

- Khách hàng hủy dịch vụ trong vòng 2 ngày sẽ chịu phí hủy 100% tổng số tiền

cac diem du lich sapawww.SAPACOMBO.com xin giới thiệu đến với các bạn du lịch Sapa combo về các điểm nổi bật tại thị trấn Sapa mà bạn nên tham quan. Tùy vào thời gian bạn có mà đưa ra các phương án tham quan sao cho phù hợp nhất. Các điểm tham quan chính như chinh phục đỉnh Fansipan bằng cáp treo, bản Cát Cát, thác thủy điện, khu du lịch núi Hàm Rồng, hay tham quan các làng bản Má Tra, Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van, đèo Ô Quy Hồ, Cầu Kính đèo Ô Quy Hồ... Xem chi tiết