• Giá đêm thứ 7 từ: 6,5tr
  • Giá các đêm khác từ: 4,5tr