Khách sạn 3 sao Sapa

Giá khách sạn: 1,200,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 900,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 750,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,000,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 700,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 900,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 700,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 700,000 VND/phòng