Khách sạn 2 sao Sapa

Giá khách sạn: 500,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 550,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 600,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 230,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 400,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 500,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng